КАК БИЗНЕС ИДЕЯТА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В РАБОТЕЩ БИЗНЕС?

„Имам идея за бизнес” - предприемчивостта е едно от най-ценните качества на успешните бизнесмени. Наличието на добра идея и познанието как да я реализираме са ключовите условия за успех. Но само идея, макар и добра не стига, за да се постигне добър резултат. Много често на неопитни предприемачи им идва идея и окрилени от надеждата, че това е точната инициатива и с нея ще направят „големия удър” предприемат инвестиции, теглят заеми и понякога наистина успяват. Но често идеите се провалят. И предприемачът се разделя освен с надеждите си за успех и с средствата, които е вложил.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИЧНОСТТА И ТИПОВЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧА

1. По-важни характеристики на личноста на предприемача
а) Предприемача има висок творчески потенциал и притежава вътрешна потребност постоянно да създава нещо ново, да го изменя като го налага на пазара.
б) Той има необходимост от самостоятелност и независимост.